So sánh Shopify và ShopBase

Shopify có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. ShopBase có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh Shopify và ShopBase được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
249$, tháng
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Mô hình triển khai
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Web-Based, Cloud
Cách tính giá
Dùng thử miễn phí
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Trả tiền hàng tháng (SAAS)
Trả tiền hàng năm (SAAS)
Dùng thử miễn phí
Chương trình đào tạo
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ
Online
Online
Quy mô nhân sự
Tất cả các quy mô
Tất cả các quy mô
Lĩnh vực

Shopify không có dữ liệu.

Tất cả các ngành

Danh mục

Danh mục chung
Shopify và ShopBase có chung danh mục Phần mềm thương mại điện tử (E-Commerce)
Danh mục riêng
Shopify không có danh mục riêng
ShopBase không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá Shopify
Shopify chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá ShopBase

Basic Base

19$ tháng


Standard Base

59$ tháng


Pro Base

249$ tháng


Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Giá tiền

Shopify

0

0 đánh giá

ShopBase

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh Shopify
1 of 1
Hình ảnh ShopBase
ShopBase chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos Shopify
Videos ShopBase

Tài liệu

Tài liệu Shopify
Shopify chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu ShopBase
ShopBase chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.