So sánh VMware Cloud Foundation và Cloudify

VMware Cloud Foundation có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Cloudify có 0/10 điểm với 0 người đánh giá. Dữ liệu so sánh VMware Cloud Foundation và Cloudify được dựa trên thông tin đánh giá của người dùng trên hệ thống EOS. Điểm của mỗi sản phẩm được tính bằng dữ liệu hiện tại từ các đánh giá của người dùng đã được xác minh.

VMware Cloud Foundation

Xem chi tiết
Tổng quan
Mức giá cơ bản
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Mô hình triển khai

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

Onpremise
Web-Based, Cloud
iOS
Android
Cách tính giá

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

Trả tiền bản quyền (License)
Chương trình đào tạo

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

Tài liệu hướng dẫn
Video hướng dẫn
Trực tuyến
Hỗ trợ

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

Giờ hành chính
Online
Quy mô nhân sự

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

11-50
201-500
51-200
501-1000
1001-5000
Lĩnh vực

VMware Cloud Foundation không có dữ liệu.

Sản xuất
Xây dựng
Thiết kế thi công
Bất động sản

Danh mục

Danh mục chung
VMware Cloud Foundation và Cloudify có chung danh mục Phần mềm Cloud Platform as a Service (PaaS)
Danh mục riêng
VMware Cloud Foundation không có danh mục riêng

Bảng giá

Bảng giá VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation chưa cung cấp bảng giá cụ thể.
Bảng giá Cloudify
Cloudify chưa cung cấp bảng giá cụ thể.

Đánh giá

Đáp ứng nhu cầu

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Dễ dàng sử dụng

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Dễ dàng cài đặt

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Dễ dàng quản lý

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Chất lượng hỗ trợ

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Có thuận lợi khi làm đối tác?

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Giá tiền

VMware Cloud Foundation

0

0 đánh giá

Cloudify

0

0 đánh giá

Tính năng

Hình ảnh

Hình ảnh VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.
Hình ảnh Cloudify
Cloudify chưa cung cấp hình ảnh sản phẩm.

Videos

Videos VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation chưa cung cấp video sản phẩm.
Videos Cloudify
Cloudify chưa cung cấp video sản phẩm.

Tài liệu

Tài liệu VMware Cloud Foundation
VMware Cloud Foundation chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.
Tài liệu Cloudify
Cloudify chưa cung cấp tài liệu sản phẩm.